Ur ett konstnärligt perspektiv kan form betraktas från två håll. Antingen som ett objekt utan referenser och vara utgångspunkt för konkret konst eller för att åskådliggöra delar som tillsammans bildar igenkännbara föremål.

För mig finns båda alternativen närvarande samtidigt.

I min ateljé finns trä och pappersbitar i alla hörn som väntar på få hitta sitt nya sammanhang.

Jag klipper, sågar och sätter samman delarna på nytt, samtidigt som jag låter fragmenten av deras egen inneboende historia finnas kvar.

Föremål representerar med nödvändighet för var och en av oss både minnen, tid och funktion.

Genom att sätta samman delarna till något nytt vill jag öppna upp så att man på ett fritt och lekfullt sätt kan skapa sina egna associationer både till de abstrakta formerna men också till de halvt igenkännbara objekten och deras historia.